ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าไหร่ คืนทุนกี่ปี?

จำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดของระบบแผงโซลาร์เซลล์ ปริมาณไฟฟ้าที่คุณใช้ และค่าไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ

โดยเฉลี่ยแล้ว เจ้าของบ้านสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ระหว่าง 10% ถึง 30% โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยเจ้าของบ้านบางรายประหยัดได้มากกว่านั้น ในบางกรณี เจ้าของบ้านอาจสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทั้งหมดหากพวกเขาผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการและป้อนส่วนเกินกลับเข้าสู่กริด

สำหรับระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการคืนค่าระบบแผงโซลาร์เซลล์จะขึ้นอยู่กับต้นทุนของระบบและจำนวนเงินที่ประหยัดไปกับค่าไฟฟ้า

โดยทั่วไป ระยะเวลาคืนทุนสำหรับระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี อย่างไรก็ตาม อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนของระบบ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยระบบ และต้นทุนไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ

เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบแผงโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนระยะยาวที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากตลอดอายุการใช้งานของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 25 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ต้นทุนของระบบแผงโซลาร์เซลล์ยังลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้มีราคาย่อมเยามากขึ้นและช่วยให้ระยะเวลาคืนทุนดีขึ้น

ท้ายที่สุด การประหยัดและระยะเวลาคืนทุนของระบบแผงโซลาร์เซลล์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และควรปรึกษากับผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ปรึกษาด้านพลังงานเพื่อให้ได้ค่าประมาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หัวใจในการรักษาสิงแวดล้อม ก็เป็นปัจจัยที่ไม่อาจประเมินค่าเป็นเงินได้ แต่สบายใจในการช่วยลดโลกร้อน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Facebook Fanpage : Solar So Cheap – Solar Roof Solution
โทร  : 02-102-1044

Share your social media :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top