ระบบ โซล่าเซลล์ ทำงานอย่างไร?

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) แปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ นี่คือวิธีการทำงาน :

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์ประกอบด้วยชั้นของซิลิคอน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้เมื่อได้รับแสงแดด โดยปกติแล้วแผงจะติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop ) หรือบนชั้นวางที่ติดตั้งบนพื้นดิน ซึ่งสามารถรับแสงแดดได้สูงสุด

อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและธุรกิจส่วนใหญ่ อินเวอร์เตอร์ใช้เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและธุรกิจส่วนใหญ่

อินเวอร์เตอร์ตามรูปแบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

  • กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็น ไฟฟ้ากระแสสลับในระบบออนกริด (On-Grid System) โดยมีขนาดต่าง ๆ ในพิกัดเป็น กิโลวัตต์ (kW) เพื่อให้ตรงกับก าลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้โดยตรง และไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้และไม่ สามารถทำงานเป็นอุปกรณ์อิสระได้โดยจำเป็นต้องต้องเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นระบบที่แยกตัวอิสระจากกริด (Stand Alone System) สามารถใช้กับเครื่องใช้ในบ้าน ทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 52 อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่มีหลายขนาดให้เลือกในกิโลวัตต์โวลต์ แอมป์ (kVA) ตามค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของระบบ (แรงดันระบบ) อินเวอร์เตอร์ที่มีพิกัด กำลังไฟฟ้าต่ำกว่า (เช่นต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์โวลต์แอมป์) โดยปกติใช้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ต่ำกว่า (24 โวลต์หรือต่ำกว่า)

แผงไฟฟ้า

แผงไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับถูกส่งจากอินเวอร์เตอร์ไปยังแผงไฟฟ้า ซึ่งจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ

มิเตอร์

มิเตอร์ มีการติดตั้งมิเตอร์พิเศษเพื่อติดตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยระบบแผงโซลาร์เซลล์ หากระบบแผงโซลาร์เซลล์ของคุณผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่คุณใช้ ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งกลับไปยังกริดและเครดิตเข้าบัญชีของคุณ

โดยรวมแล้ว ระบบโซลาร์เซลล์ทำงานโดยแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ในบ้านและธุรกิจได้ ระบบนี้สามารถช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนและช่วยประหยัดเงินค่าพลังงานในระยะยาว

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Facebook Fanpage : Solar So Cheap – Solar Roof Solution
โทร  : 02-102-1044

Share your social media :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top